I BLOK (Rozpoczęcie godz. 10.30)II BLOK (Rozpoczęcie godz. 15.00)III BLOK (Rozpoczęcie godz. 18.00)
Próba parkietu 9.45Próba parkietu 14.15Próba parkietu 17.15
Rejestracja par 9.00 – 9.45Rejestracja par 13.30 – 14.15Rejestracja par 16.30 – 17.15
MP Dzieci ST
MP Junior LA
14 - 15 B ST, LA
14 - 15 OPEN ST, LA
MP Dzieci LA
MP Junior ST
AMP ST, LA - 1 runda pozostałe na GALI
FINAŁ MP Junior ST
Pow 15 H
Senior D ST, LA
Pow 15 B ST, LA
Pow 15 A ST, LA

I BLOK (ROZPOCZĘCIE GODZ. 10.30)​

I BLOK (Rozpoczęcie godz. 10.30)
Próba parkietu 9.45
Rejestracja par 9.00 – 9.45
MP Dzieci ST
MP Junior LA
14 - 15 B ST, LA
14 - 15 OPEN ST, LA

II BLOK (ROZPOCZĘCIE GODZ. 15.00)​

II BLOK (Rozpoczęcie godz. 15.00)
Próba parkietu 14.15
Rejestracja par 13.30 – 14.15
MP Dzieci LA
MP Junior ST
AMP ST, LA - 1 runda pozostałe na GALI

III BLOK (ROZPOCZĘCIE GODZ. 18.00)​

III BLOK (Rozpoczęcie godz. 18.00)
Próba parkietu 17.15
Rejestracja par 16.30 – 17.15
FINAŁ MP Junior ST
Pow 15 H
Senior D ST, LA
Pow 15 B ST, LA
Pow 15 A ST, LA
Zamknij