I BLOK (Rozpoczęcie godz. 10.00)II BLOK (Rozpoczęcie godz. 14.00)III BLOK (Rozpoczęcie godz. 17.00)
Próba parkietu 9.15Próba parkietu 13.15Próba parkietu 16.15
Rejestracja par 9.00 - 9.30Rejestracja par 12.30 - 13.15Rejestracja par 15.30 - 16.15
DO 7 H (4T) solo, pary
8 - 9 H (4T) solo, pary
8 - 9 G (5T) solo, pary
10 - 11 H (4T) solo, pary
10 - 11 G (5T) solo, pary
10 - 11 F (6T) solo, pary
12 - 13 H (4T) solo, pary
12 - 13 G (5T) solo, pary

12 - 13 F (6T) solo, pary
*Według przepisów KPZTS FTS
10 - 11 E KOMBINACJA
12 - 13 D ST, LA
12 - 13 C ST, LA
14 - 15 E KOMBINACJA
POW 15 D ST, LA
10 - 11 D ST, LA
12 - 13 E KOMBINACJA
14 - 15 D ST, LA
14 - 15 C ST, LA
POW 15 E KOMBINACJA
POW 15 C ST, LA

I BLOK (Rozpoczęcie godz. 10.00)

I BLOK (Rozpoczęcie godz. 10.00)
Próba parkietu 9.15
Rejestracja par 9.00 - 9.30
DO 7 H (4T) solo, pary
8 - 9 H (4T) solo, pary
8 - 9 G (5T) solo, pary
10 - 11 H (4T) solo, pary
10 - 11 G (5T) solo, pary
10 - 11 F (6T) solo, pary
12 - 13 H (4T) solo, pary
12 - 13 G (5T) solo, pary

*Według przepisów KPZTS FTS

II BLOK (Rozpoczęcie GODZ. 14.00)

II BLOK (Rozpoczęcie godz. 14.00)
Próba parkietu 13.15
Rejestracja par 12.30 - 13.15
10 - 11 E KOMBINACJA
12 - 13 D ST, LA
12 - 13 C ST, LA
14 - 15 E KOMBINACJA
POW 15 D ST, LA

III BLOK (Rozpoczęcie GODZ. 17.00)

III BLOK (Rozpoczęcie godz. 17.00)
Próba parkietu 16.15
Rejestracja par 15.30 - 16.15
10 - 11 D ST, LA
12 - 13 E KOMBINACJA
14 - 15 D ST, LA
14 - 15 C ST, LA
POW 15 E KOMBINACJA
POW 15 C ST, LA
Zamknij